Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

# Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 Thông Báo 68/TB-CĐ (14/8/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc thực hiện mặc áo đồng phục Công đoàn Việt Nam.

Thông báo: Về việc thực hiện mặc áo đồng phục Công đoàn Việt Nam.

14/08/2018 09:32 AM
231 KB
2 Thông Báo 66/TB-CĐ (13/8/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc triển khai công tác chấm điểm thi đua hoạt động công đoàn năm 2018.

Thông báo: Về việc triển khai công tác chấm điểm thi đua hoạt động công đoàn năm 2018.

13/08/2018 09:46 AM
1 MB
3 Thông Báo 65/TB-CĐ (13/8/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc thống kê học sinh, sinh viên "Học giỏi, vượt khó" Năm học 2017-2018.

Thông báo: Về việc thống kê học sinh, sinh viên "Học giỏi, vượt khó" Năm học 2017-2018.

13/08/2018 09:42 AM
706 KB
4 Kế Hoạch 57/KH-UBKT (17/7/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn 

Về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Công văn : Về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

17/07/2018 03:28 PM
514 KB
5 Bảng Phân Công 58/BPC-UBKT (17/7/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Nhiệm vụ các ủy viên UBKT Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2017-2020.

Bảng Phân Công: Nhiệm vụ các ủy viên UBKT Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2017-2020.

17/07/2018 03:28 PM
283 KB
6 Công Văn 49/CV-CĐ (25/6/2018)

Đơn vị soạn thảoCông đoàn

Về việc thay đổi thời gian tập huấn Cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công Văn: Về việc thay đổi thời gian tập huấn Cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018, nhiệm kỳ 2017-2022.

25/06/2018 09:30 AM
243 KB
7 Nghị Quyết 47/NQ-BCH (20/6/2018) - Nơi nhận: , P.QLCL, Công đoàn, NT1, NT2, NT3, NT4, NT5, NT6, NT7, XNXL, XN CK-CB LH, VKETI, TT Y tế, NT8

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn 

Về việc Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Nghị Quyết : Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

21/06/2018 08:19 AM
565 KB
8 Thông Báo 45/TB-CĐ (19/6/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc triệu tập Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn năm 2018

Thông Báo: Về việc triệu tập Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn năm 2018

19/06/2018 09:15 AM
3 MB
9 Công Văn 387/CV-CĐCS (13/6/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn Việt Nam

Về việc tập trung đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình trong đoàn viên, CNLĐ.

Công văn : Về việc tập trung đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình trong đoàn viên, CNLĐ.

14/06/2018 09:30 AM
846 KB
10 Hướng Dẫn 13/HD-CĐ (09/02/2018)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khới nghĩa Hai Bà Trưng năm 2018.

Hướng Dẫn: Tổ chức hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khới nghĩa Hai Bà Trưng năm 2018.

09/02/2018 09:00 AM
851 KB
11 Công Văn 126/CĐ (09/10/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc  hỗ trợ nhân dân các tỉnh vùng lũ miền Trung thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

Công văn : về việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh vùng lũ miền Trung thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

09/10/2017 09:17 AM
257 KB
12 Thông Báo 118/TB-CĐ (26/9/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc triệu tập CNVC-LĐ tập luyệt và tham gia Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" năm 2017.

Thông Báo: Về việc triệu tập CNVC-LĐ tập luyệt và tham gia Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" năm 2017.

26/09/2017 09:20 AM
423 KB
13 Thông Báo 115/TB-CĐ (18/9/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc tặng bánh trung thu cho các cháu là con CB.CNVC-LĐ từ 0-15 tuổi.

Thông Báo: Về việc tặng bánh trung thu cho các cháu là con CB.CNVC-LĐ từ 0-15 tuổi.

18/09/2017 09:15 AM
192 KB
14 Thông Báo 113/TB-CĐ (28/8/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc thống kê con CNVC - LĐ từ 0 đến 15 tuổi năm 2017

Thông Báo: Về việc thống kê con CNVC - LĐ từ 0 đến 15 tuổi năm 2017

28/08/2017 10:47 AM
240 KB
15 Thông Báo 109/TB-CĐ (10/8/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông Báo: Về việc triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.

10/08/2017 09:16 AM
2 MB
16 Thông Báo 106/TB-CĐ (20/7/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc triệu tập các thí sinh tham gia Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

Thông Báo: Về việc triệu tập các thí sinh tham gia Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

20/07/2017 09:17 AM
473 KB
17 Kế Hoạch 314/KH-CĐCS (29/05/2017)

Đơn vị soạn thảoCông đoàn Cao su Việt Nam

Về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Kế Hoạch: Về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

12/07/2017 03:29 PM
961 KB
18 Thể Lệ 101/TL-CĐ (05/7/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

Thể Lệ: Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

06/07/2017 09:49 AM
730 KB
19 Quyết Định 100/QĐ-CĐ (05/7/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

Quyết Định: Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

06/07/2017 09:47 AM
250 KB
20 Quyết Định 99/QĐ-CĐ (05/7/2017)

Đơn vị soạn thảo: Công đoàn

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

Quyết Định: Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi "Cán bộ nữ công xuất sắc" Công ty năm 2017.

06/07/2017 09:46 AM
270 KB

Trang 1 2 3 4