Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG II VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

2016/12/21 08:50:22

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG II
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Nguyễn Thị Nguyệt   1975 Đội 1 120,9 24/11/2016
2  Phạm Thị Hồng Huệ   1991 Đội 1 114,7 24/11/2016
3  Đặng Ngọc Lai 1991   Đội 1  117,1 24/11/2016 
4  Điểu Mét 1989   Đội 2 113,1  30/11/2016 
5 Thị Thia   1987 Đội 3 128,2  15/11/2016 
6  Điểu Sít 1982   Đội 3 120,3  23/11/2016 
7  Nguyễn Kim Thùy   1983 Đội 3 121,2  23/11/2016 
8  Thị Brịp   1990 Đội 3 115,1  30/11/2016 
9  Điểu Gâu 1979   Đội 3 115,8  30/11/2016 
10  Nguyễn Thị Yến   1991  Đội 4 124,1  24/11/2016 
11  Nguyễn Thị Thu Hiền    1984  Đội 4  119,8  26/11/2016 
12  Đinh Bá Huy  1984   Đội 4  117,1  29/11/2016 
13  Hoàng Văn Phi  1992    Đội 4 118,8  30/11/2016 
14  Phan Chí Nhân  1976    Đội 5 127,5  21/11/2016 
15  Võ Thị Thanh    1975 Đội 5  122,1  21/11/2016 
16  Điểu Cu  1978   Đội 5  118,4  24/11/2016 
17  Lê Thị Lan    1971  Đội 5 121,4  21/11/2016 
18  Nguyễn Viết Minh   1985   Đội 5 118,9  24/11/2016 
19  Ngô Văn Lộc  1971   Đội 5 113,6  30/11/2016 
20  Điểu Lức  1995    Đội 5  114,1  30/11/2016 
21  Nguyễn Thị Oanh    1988 Đội 5 116,6  30/11/2016 
22  Nguyễn Thanh Nhân   1977    Đội 5 112,9  30/11/2016 
23  Nguyễn Văn Dũng  1986   Đội 5 114,7  30/11/2016 
24  Võ Kim Quyên     1982 Đội 5 115,7  30/11/2016 
25  Đỗ Thành Phúc  1981   Đội 6 114,8  28/11/2016 Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty