Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG III VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH 60 NGÀY - NĂM 2015

2015/11/17 15:33:26

 

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

CHUÙC MÖØNG

CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG III

VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH 60 NGÀY - NĂM 2015

 

Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành  kế hoạch sản lượng trước 60 ngày năm 2015 

Thành Được - Công đoàn Công ty