Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG III VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

2016/12/21 11:26:59

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG III
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Lê Đình Phú 1970    Đội 1 100,2 30/11/2016
2  Nguyễn Công Hải 1981   Đội 1 100,1 30/11/2016
3  Phạm Công Trung 1984   Đội 1  100,1 30/11/2016 
4  Lê Thị Hiệp   1987  Đội 3 136,5 09/11/2016 
5  Lê Thị Hương   1985 Đội 3 135,2  10/11/2016 
6  Nguyễn Văn Dương 1993   Đội 3 134,2  16/11/2016 
7  Lê Thị Minh Vân   1990 Đội 3 105,4  20/11/2016 
8  Nguyễn Hữu Vinh 1967    Đội 3 101,7  26/11/2016 
9  Nguyễn Văn Trung 1988   Đội 3 100,9 27/11/2016 
10  Hồ Thị Chi   1982  Đội 5 120,9  27/11/2016 
11  Nguyễn Thị Thu    1980  Đội 5 110,1 30/11/2016 
12  Lê Công Toàn  1968   Đội 5  104,7 09/11/2016 
13  Phạm Mạnh Bảo  1979    Đội 5 120,0 17/11/2016 
14  Đỗ Thị Thúy    1989 Đội 5 101,3  19/11/2016 
15  Trần Thị Hải    1992 Đội 5  100,8  20/11/2016 Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016.

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty