Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG IV VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

2016/12/21 11:54:23

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG IV
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Nguyễn Thị Mai   1976 Đội 2 112,5 10/11/2016
2  Nguyễn Thị Thu Vân   1977 Đội 2 107,7 18/11/2016
3  Ngô Thị Minh Nguyệt   1981  Đội 2  105,3 20/11/2016 
4  Trần Quang Tuấn 1974   Đội 2 102,5  26/11/2016 
5  Đỗ Thị Hương   1981 Đội 2 100,1  30/11/2016 
6  Toàn Thủ Quáng 1970   Đội 3 109,4  11/11/2016 
7  Bùi Văn Tiến 1975    Đội 3 109,3  11/11/2016 
8  Mai Phi Cân  1978   Đội 3 108,1  14/11/2016 
9  Trần Thị Tuyết Nga   1983 Đội 3 107,8  15/11/2016 
10  Nguyễn Thị Hương   1975  Đội 3 104,9  24/11/2016 
11  Trần Thị Hồng Nhung    1985  Đội 3  103,0  26/11/2016 
12  Nguyễn Thị Hà    1980  Đội 3  102,9  26/11/2016 
13  Nguyễn Thị Chung    1975  Đội 3 101,2  28/11/2016 
14  Thị Xuân Hoa    1991 Đội 3 100,1  30/11/2016 
15  Hà Thị Mẫn    1984 Đội 3  100,3  30/11/2016 
16  Trần Phước Long  1982   Đội 3  100,1  30/11/2016 
17  Phạm Thị Hồng    1984  Đội 3 100,1  30/11/2016 
18  Nguyễn Thị Thùy Linh   1988  Đội 3 100,2  30/11/2016 
19  Hoàng Thị Điền    1979  Đội 3 104,1  04/12/2016 
20  Thị Mương    1981  Đội 3  104,0  04/12/2016 
21  Phan Thị Xí    1976 Đội 3 103,9  04/12/2016 
22  Hà Thị Hương Sen     1978  Đội 3 103,8  04/12/2016 
23  Điểu Khánh  1997   Đội 3 103,6  05/12/2016 
24  Phạm Văn Dũng   1973   Đội 4 103,6  05/12/2016 
25  Nguyễn Thanh Tiến  1990   Đội 4 108,8  14/11/2016 
26  Nguyễn Minh Phong  1981   Đội 4 106,3  17/11/2016 
27  Vũ Công Định  1963   Đội 4 105,1  21/11/2016 
28  Trần Thanh An  1974   Đội 4 104,1  22/11/2016 
29  Lê Anh Thừa  1990   Đội 4 104,0  22/11/2016 
30  Đỗ Văn Minh  1990   Đội 4 100,4  30/11/2016 
31  Lê Thị Hồng    1987 Đội 4 100,2  30/11/2016 Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty