Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VI VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

2016/12/21 13:06:25

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VI
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Phạm Thị Lan   1987 Đội 1 120,0 24/11/2016
2  Nguyễn Văn Sang  1990   Đội 1 133,1 14/11/2016
3  Nguyễn Phương Linh  1989    Đội 1  116,9 29/11/2016 
4  Phạm Thị Ngọc Hà   1983  Đội 1 120,9 22/11/2016 
5  Phan Văn Chớ 1977    Đội 1 120,1 23/11/2016 
6  Nguyễn Thị Luân   1976  Đội 1 131,0 16/11/2016 
7  Trần Thị Kim Dung   1986 Đội 1 123,7 18/11/2016 
8  Trần Thị Thu   1974 Đội 2 131,5 15/11/2016 
9  Nguyễn Văn Vui  1974   Đội 3 119,8 27/11/2016 
10  Nguyễn Thị Thùy Trang   1976  Đội 3 121,1 20/11/2016 
11  Nguyễn Thị Như Ngọc   1978   Đội 3  116,1 30/11/2016 
12  Trình Văn Thọ 1978     Đội 3  132,5 15/11/2016 
13  Nguyễn Chánh Thành 1969    Đội 3 123,9 18/11/2016 
14  Trần Ngọc Mười 1977    Đội 3 126,9 17/11/2016 
15  Nguyễn Văn Dũng  1970     Đội 3  121,0 22/11/2016 
16  Nguyễn Thị Diễm Hương    1988  Đội 4 117,7 28/11/2016 
17 Nguyễn Thị Hồng Viên     1976  Đội 4 119,0 27/11/2016 Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty