Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

3 KHỐI THI ĐUA THUỘC CÔNG TY TỔ CHỨC SƠ KẾT 10 THÁNG VÀ CHẤM ĐIỂM BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2017

2017/12/04 10:18:07

     Từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2017, 03 khối thi đua nông trường, nhà máy, xí nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã tổ chức sơ kết 10 tháng đầu năm thực hiện giao ước thi đua năm 2017; Đánh giá tình hình hoạt động, trong đó chủ yếu tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng và các nhiệm vụ trong tâm của các đơn vị; Chấm điểm bình xét khen thưởng, qua đó chọn và suy tôn đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của từng Khối. Kết quả:

     1.Nông trường II đơn vị dẫn đầu khối thi đua số 1.

     2.Nông trường III đơn vị dẫn đầu khối thi đua số 2

     3.Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp đơn vị dẫn đầu khối thi đua số 3    

     Đồng thời tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua nước rút, phương hướng

nhiệm vụ 02 tháng cuối năm.Ông Nguyễn Văn Long – Phó  TGĐ, Phó Chủ tịch HĐKT Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Các thành viên khối thi đua số 2 biểu quyết thống nhất bình chọn thi đua năm 2017.

Nguồn Hữu Nhân- TĐTTVT