Công ty Việt Nam Campuchia Economic Tracde and Industry (VKETI co.,ltd)

     Đ/C: Huyện Snuol – Tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia
     Tổng số CB CNV: 695 người
     Diện tích vườn cây: 3.833,32 ha
     Diện tích cao su khai thác: 3.657,72 ha
     Diện tích KTCB, TC-TM: 175,60 ha
     Diện tích cây rừng: 91,04 ha
     Tổng số đơn vị trực thuộc: 02 Nông trường

     Ngày 14 tháng 1 năm 2011, Công ty TNHH MTV Cao su lộc Ninh đã có tờ trình số 29/TTr – CSLN trình Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xin chủ trương tiếp nhận dự án trồng cao su của Công ty Việt Nam Kampuchia Economic Trade ang Industry (VKETI Co.,Ltđ) tại Vương quốc Campuchia. Ngày 24 tháng 1 năm 2011, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản số 78/HĐTVCSVN – KHĐT về việc thỏa thuận chủ trương nhận sang nhượng lại dự án 5.059 ha đất để trồng cao su tại tỉnh Kratie của Công ty TNHH MTV Cao su lộc Ninh.

     Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chấp thuận chủ trương Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhận sang nhượng lại dự án 5.059 ha của Công ty Việt Nam Kampuchia Economic Trade ang Industry do Công ty CPCS Phú Riềng – Kratie sở hữu.

     Quy mô đầu tư dự kiến trồng 4.100ha tại huyện Snuol Tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia theo hình thức sang nhượng bắt đầu từ 2011.

     Hình thức tổ chức thực hiện: Do công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh trực tiếp làm chủ đầu tư, công ty tiếp tục tổ chức lập dự án triển khai thực hiện với suất đầu tư tương tự với các dự án khác tại Campuchia. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 615 tỷ đồng.

     Nguồn vốn đầu tư: Vốn điều lệ công ty dự kiến 50% và vốn vay tín dụng dài hạn 50%.

     Từ năm 2011 – 2012, Công ty đã khai hoang được 1.500 ha và năm 2012 trồng mới được 1.200 ha, đưa tổng số diện tích cao su chăm sóc kiến thiết cơ bản lên 1.444 ha. Dự kiến năm 2012 – 2013 công ty sẽ khai hoang 3.059 ha còn lại của dự án và năm 2013 sẽ trồng mới 2.000 ha.