Nông trường I

Đ/C: TT Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh BP
Tổng số CB CNV: 309 người
Diện tích vườn cây: 2.450,85 ha
Diện tích cao su khai thác: 1.636,27 ha
Diện tích KTCB,...

Xem chi tiết

Nông trường II

Đ/C : Xã Lộc Tấn – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh BP
Tổng số CB CNV: 365 người
Diện tích vườn cây: 2.031,75 ha
Diện tích cao su khai thác: 1.332,54 ha, KTCB: 631,72 ha,...

Xem chi tiết

Nông trường III

Đ/C : Ấp 6 Xã Lộc Thuận - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh BP
Tổng số CB CNV: 273 người
Diện tích vườn cây: 1.583,85 ha,
Diện tích cao su khai thác: 1.084,71 ha, KTCB, TC-TM:...

Xem chi tiết

Nông trường IV

Đ/C: Xã Lộc An - Huyện Lộc Ninh – Tỉnh BP
Tổng số CB CNV: 186 người
Diện tích vườn cây: 1.103,36 ha (vườn ươm: 21,97 ha)
CSKT: 606,96 ha
KTCB, TC-TM: 474,43 ha

Xem chi tiết

Nông trường V

Đ/C: Xã Thiện Hưng – Huyện Bù Đốp – Tỉnh BP
Tổng số CB CNV : 450 người
Diện tích vườn cây : 1.66,04 ha
Diện tích cao su khai thác: 828,74 ha
Diện tích...

Xem chi tiết

Nông trường VI

Đ/C: Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
Năm thành lập: 1999
Tống số CB CNV: 223 người (trong đó có 05 công nhân là đồng bào dân tộc)
Diện tích...

Xem chi tiết

Nông trường VII

Đ/C : Xã Lộc Thuận – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh BP
Tổng số CB CNV : 140 người
Diện tích vườn cây : 1.233,47 ha
Diện tích cao su khai thác: 550,95 ha
Diện tích...

Xem chi tiết

Nhà máy chế biến Lộc Hiệp

Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp được thành lập vào tháng 6/2010 trên cơ sở hợp nhất nhà máy chế biến Lộc Hiệp và xí nghiệp cơ khí chế biến Lộc Ninh với nhiệm vụ thực hiện...

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Cao Su Lộc Ninh

Trung tâm Y tế có 1 Bệnh viện và 08 trạm Y tế. Với tổng số CB CNV là 102 người. Số giường kế hoạch của Bệnh viện là 60 giường bệnh.

Xem chi tiết

Công ty Việt Nam Campuchia Economic Tracde and Industry (VKETI co.,ltd)

Đ/C: Huyện Snuol – Tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia
Tổng số CB CNV: 695 người
Diện tích vườn cây: 3.833,32 ha
Diện tích cao su khai thác: 3.657,72 ha
Diện...

Xem chi tiết