Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

 • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
 • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

 • Nông trường II
  Đ/C : Xã Lộc Tấn – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước Năm thành lập : 1999 Tổng số CB CNV : 559 người Diện tích vườn cây : 1.824,72 ha
 • Nông trường I
  Đ/C: TT Lộc Ninh – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước Năm thành lập : 1999 Tổng số CB CNV : 443 Diện tích vườn cây : 1.437,64 ha Diện tích cao su khai thác : 824,07 ha, KTCB : 473,99 ha, tái canh trồng mới : 139,56 ha Năng suất vườn cây : 1.473 kg/ha (2011) tổng số đơn vị trực thuộc : 04 đội khai thác Lĩnh vực hoạt động : Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su
 • Nông trường III
  Đ/C : Ấp 6 Xã Lộc Thuận - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước Năm thành lập: 1999 Tổng số CB CNV: 548 người Diện tích vườn cây: 1.581,7 ha
 • Nông trường IV
  Đ/C: Ấp 3 ã Lộc An - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh BÌnh Phước Năm thành lập: 1999 Tống số CB CNV: 466 người (trong đó có 37 công nhân là đồng bào dân tộc) Diện tích vườn cây: 1.118,36 ha; Cao su khai thác : 788,5 ha
 • Nông trường V
  Đ/C : Xã Thiện Hưng – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước Năm thành lập : 25/3/1973 Tổng số CB CNV : 1.069 người Diện tích vườn cây : 2.796 ha
 • Nông trường VI
  Đ/C : Xã Lộc Tấn – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước Năm thành lập : 2003 Tổng số CB CNV : 457 người Diện tích vườn cây : 1.269,16 ha
 • Nông trường VII
  Đ/C : Xã Lộc Thuận – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước Năm thành lập : 2003 Tổng số CB CNV : 650 người Diện tích vườn cây : 1.254,5 ha
 • Nhà máy chế biến Lộc Hiệp
 • Xí nghiệp xây lắp
 • Trung tâm Y tế
 • Công ty Việt Nam Campuchia Economic Tracde and Industry (VKETI co.,ltd)
  Đ/C Huyện Snuol – Tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia