BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH THĂM VÀ LÌ XÌ ĐẦU NĂM CHO CÔNG NHÂN TẠI VƯỜN CÂY

     Sáng ngày 17, 18/02/2020 (nhằm ngày mồng 5, 6 tết Tân sửu), Ban Lãnh đạo công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh tổ  chức đi thăm hỏi và lì xì đầu năm  cho 250  công nhân đang cạo trên vườn cây thanh lý và công  nhân tại Xí nghiệp CK-CB Lộc Hiệp, Xí nghiệp Xây Lắp. Tại buổi gặp gỡ, Ban lãnh đạo Công ty đã gửi lời chúc năm mới đến người lao động và gia đình, động viên, khích lệ tinh thần người lao động trong năm mới, Ban Lãnh đạo Công ty mong muốn toàn thể CB.CNVC LĐ trong toàn Công ty phát huy tinh thần đoàn kết,  ra sức thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, vượt kế hoạch sản lượng năm 2021 và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.


Ông Phan Tấn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, TVHĐTV, Tổng giám đốc Công ty lì xì đầu năm cho công nhân tại vườn cây
Nông trường III.


Ông Minh Quốc Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty lì xì đầu năm cho công nhân tại vườn cây
Nông  trường I.


Bà Đặng Kim Tuyến  - Phó Tổng giám đốc Công ty  lì xì đầu năm cho công nhân tại vườn cây Nông trường V.

Nguồn: VP Đoàn Thanh niên