CAO SU LỘC NINH BIỂU DƯƠNG 12 TẬP THỂ VÀ 47 CÁ NHÂN

     Vừa qua vào ngày 01/7/2020, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã tổ chức hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2019.

     Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Mạnh Hùng – UVBCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Ban Tuyên giáo - Thi đua Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Về phía Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và 59 tập thể, cá nhân tiêu biểu về dự hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị.


Bà Đặng Kim Tuyến - TV Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty trình bày Báo cáo tổng kết
phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2019.

     Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng qua phong trào thi đua trong lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương cần cù sáng tạo nổi bật. Tại hội nghị biểu dương “Người lao động giỏi, lao động sáng tạo” Công ty biểu dương 12 tập thể, 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi. Qua đó có 04 cá nhân và 04 tập thể tiêu biểu xuất sắc được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen.


Ô. Phan Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn lao động VN, Chủ tịch công đoàn Cao su VN
tặng bằng khen của Tập đoàn cho 04 tập thể xuất sắc giai đoạn 2015 - 2019.


Ô. Phan Viết Phùng - Trưởng ban Tuyên giáo Thi đua Tập đoàn thừa ủy quyền của TGĐ Tập đoàn
tặng bằng khen cho 04 cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2019.


Ô. Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy Công ty trao giấy khen cho 12 tập thể xuất sắc giai đoạn 2015 - 2019.


Ô. Phan Tấn Hải – PBT Đảng ủy, TGĐ và Ô.Nguyễn Quốc Vĩnh - PBT TT Đảng ủy Công ty
cùng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2019.


Bà Đặng Kim Tuyến – Phó TGĐ và Ô. Lê Thanh Nghị - Chủ tịch Công đoàn công ty
cùng trao giấy khen cho các cá nhân giai đoạn 2015 - 2019.

     Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay toàn công ty đã có 05 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng. Những sáng kiến, đề tài của CB.CNV, người lao động đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

     Phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến của công ty trong những năm qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo tạo được khí thế sôi nổi. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực sát với nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của CB.CNV và người lao động.


Anh Nguyễn Quốc Huy - công nhân cạo mủ thuộc NT II trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị.

     Hàng năm, công ty đều tiến hành sơ kết các phong trào, tổng kết công tác thi đua khen thưởng để đánh giá những ưu khuyết điểm và khen thưởng, đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng. Công tác khen thưởng được chú trọng hàng đầu đối với cấp cơ sở, người lao động trực tiếp.

Nguồn: Hữu Nhân