CAO SU LỘC NINH KHEN THƯỞNG CHO 73 TẬP THÊ, 2688 CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2019

     Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ, CNVC-LĐ đã cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Tại hội nghị NLĐ năm 2020 cấp nông trường, xí nghiệp, Công ty đã khen thưởng cho 73 tập thể, 395 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 1.061 cá nhân; danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.232 cá nhân. Tổng số tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua là 5 tỷ đồng.


Ông Phan Tấn Hải - Thành viên HĐTV, TGĐ Công ty tặng giấy khen cho các cá nhân NT III đạt danh hiệu
Chiến sỹ thi đua tại hội nghị NLĐ cấp NT.


Ông Phan Tấn Hải - Thành viên HĐTV, TGĐ Công ty tặng Cờ thi đua xuất xắc năm 2019 của Công ty cho NTV.


Bà Đặng Kim Tuyến - Thường vụ Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty tặng giấy khen danh hiệu Chiến sỹ thi đua
cho các cá nhân Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp.

     Cùng với những kết quả đạt được, nhân tại hội nghị tổng kết SXKD năm 2019, Công ty đã được Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể thuộc các Khối thi đua của Công ty dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở.


Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn cho
03 tập thể NT III, NT V và XN CKCB Lộc Hiệp.

     Bên cạnh đó Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Công ty được các cấp tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc trong hoạt động phong trào năm 2019.


Bà Trương Thị Huế Minh - Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Cao su Việt Nam
trao Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn công ty.


Ông Nguyễn Quốc Vĩnh - PBT thường trực Đảng ủy Công ty thừa ủy quyền Chủ tịch Hội CCB VN trao
Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội CCB Công ty. 


Ông Mai Xuân Tuân - PBT Tinh Đoàn Bình Phước thừa ủy quyền Bí thư TW Đoàn
trao Bằng khen của TW Đoàn, trao Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh Đoàn cho tập thể Đoàn TN Công ty. 

Nguồn: Hữu Nhân