CÔNG TY KHEN THƯỞNG 02 TẬP THỂ ĐỘI VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2019

     Ngày 09/12/2019 vào lúc 15 giờ 30, NT III và NT VII tổ chức lễ trao thưởng cho 02 tập thể cùng là Đội 1 đã hoàn thành về trước kế hoạch sản lượng năm 2019.

     Đội 1 - NT III hoàn thành về trước kế hoạch 26 ngày với sản lượng nông trường giao là 612 tấn, như vậy ước đến hết ngày 31/12/2019 sản lượng sẽ vượt 8,2%.

     Đội 1 - NT VII hoàn thành về trước kế hoạch 23 ngày với sản lượng nông trường giao là 323 tấn, ước đến hết ngày 31/12/2019 sản lượng thực hiện vượt 8,3%. Đây là 02 đội sản xuất trong các nông trường đầu tiên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch năm 2019.

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đến chúc mừng, biểu dương 02 tập thể CB CNVC-LĐ của Đội 1 thuộc NT III, NT VII tặng giấy khen và trao thưởng 5.000.000 đ cho mỗi tập thể.

Ô. Phan Tấn Hải – Tổng giám đốc Công ty (thứ 5 từ phải qua) và Ô. Lê Thanh Nghị - Chủ tịch Công đoàn Công ty (Bìa phải)
cùng trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể CB CNVC-LĐ Đội 1 - NT III.

Ban lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo NT VII và CB CNVC-LĐ Đội 1 – NT VII trong buổi lễ trao thưởng.

Nguồn: Hữu Nhân