ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DƯNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ 15 NĂM THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

         Chiều ngày 10/01/2024 tại Hội trường Công ty, Đảng uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trường Sơn – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, phụ trách Đảng bộ Công ty; dự hội nghị có các đồng chí là UV.BCH Đảng bộ Công ty, Kiểm soát viên PTC, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ và tương đương, Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. 

         (Toàn cảnh hội nghị)

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty đ/c Minh Quốc Sang nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chiến lược đột phá thực hiện tái cơ cấu 03 lĩnh vực Nông nghiệp - Tài chính - Tổ chức đang đi đúng hướng và phù hợp với điều kiện của Công ty trong thời gian qua. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, trong thời gian qua Đảng bộ đã tích cực đổi mới và chủ động quyết đoán, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là các nét chủ đạo quyết định, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, làm rõ nét hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ và năm 2023.

          Tại Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Minh Quốc Sang đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được về công tác xây dựng Đảng trong năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân và bàn giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm còn lại của nhiệm kỳ.

        Với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, quán triệt và tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc được kết nối từ điểm cầu tỉnh; hướng dẫn các cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể tiếp tục được quán triệt và triển khai thực hiện.

       (Ông Lê Thanh Nghị - TV. Đảng ủy - TGĐ phát biểu tại hội nghị)

          Hội nghị được nghe 04 tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng về các lĩnh vực. Các báo cáo tham luận đã góp phần làm rõ, minh chứng thêm về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt một cách toàn diện và hiệu quả.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Lê Trường Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiệt đạt kết quả rất tốt, bài bản, đúng theo quy định. Đ/c cũng nhấn mạnh, gợi ý thêm một số vấn đề cần quan tâm đó là việc khắc phục các hạn chế về công tác phát triển đảng viên mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, quan tâm đến vấn đề tạo nguồn. Đối với công tác kiểm tra giám sát hiện nay có rất nhiều văn bản mới, đòi hỏi phải cập nhật kịp thời, trong đó chú trọng việc xây dựng kế hoạch khắc phục sau khi được kiểm tra đối với các tập thể và cá nhân. Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản thu nhập cá nhân đúng theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, chú trọng nội dung kê khai phải đúng và đủ theo mẫu kê khai. Nêu cao hơn nữa tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. 

         (Ông Lê Trường Sơn – TV. Tỉnh ủy Bình Phước – Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh phát biểu tại hội nghị)

         Tại Hội nghị Đảng ủy đã công bố kết quả xếp loại tổ chức Đảng và quyết định khen thưởng 02 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2023 là Chi bộ Nông trường III và Đảng bộ XNCKCB Lộc Hiệp.