HỘI CỰU CHIẾN BINH CẦN ĐẨY MẠNH PHÁT HUY CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SÂU RỘNG

     Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2019 đã tổ chức xong tại 10 Hội CCB cơ sở trực thuộc từ ngày 22/4 đến ngày 02/5/2019.

     Nội dung chương trình hội nghị nhằm tổng kết đánh giá trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ I, giai đoạn 2016 – 2019, phương hướng nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời tập trung chủ yếu vào các hoạt động trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy các mô hình, điển hình tiên tiến sâu rộng trong phong trào thi đua các cấp lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V tỉnh Bình Phước, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh Việt Nam, giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (1989 - 2019).


Các hội viên biểu quyết thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo và phương hướng tại Hội nghị điểm NT III.

     Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cấp cơ sở có các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch Hội CCB và đồng chí Trần Chí Ninh - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB công ty nhận xét, biểu dương những kết quả hoạt động trong phong trào thi đua của Hội CCB cơ sở đã cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2019, qua đó gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các sự kiện chính trị quan trọng, các cuộc vận động, ngày kỷ niệm của đất nước, cơ quan, đơn vị.


Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch Hội CCB Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại NT V.

Hữu Nhân - TĐTTVT