HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ XVI, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG UV. BCH, UV. BTV, CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ VÀ UBKT ĐOÀN TN CÔNG TY KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022.

     Ngày 01/9/2020 tại phòng họp Cơ quan Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Đoàn TN Công ty đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ XVI. Công bố quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung UV. BCH, UV. BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư và UBKT Đoàn TN Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


 Đồng chí Nguyễn Duy Tâm – UV. BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty cùng Thường trực Tỉnh Đoàn Bình Phước
chụp ảnh với đoàn viên trong Hội nghị.

     Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Duy – UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước và đồng chí Nguyễn Trọng Lâm - UV. BTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bình Phước. Về phía công ty có đồng chíNguyễn Duy Tâm - UV. BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty cùng 21 đồng chí ủy viên BCH, BTV Đoàn TN Công ty và các đồng chí là nguyên ủy viên BCH, ủy viên BTV Đoàn TN Công ty.


Đồng chí Trần Quốc Duy –Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước và đồng chí Nguyễn Duy Tâm – UV. BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty
cùng trao quyết định cho đồng chí Hà Thành Chung (Bí thư) và đồng chí Phạm Ngọc Cường (Phó Bí thư).

     Đồng chí Trần Quốc Duy – UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước và đồng chí Nguyễn Duy Tâm – UV. BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty cùng trao quyết định cho đồng chí Hà Thành Chung giữ chức vụ Bí Thư Đoàn TN Công ty và đồng chí Phạm Ngọc Cường giữ chức vụ Phó Bí Thư - Chủ nhiệm UBKT Đoàn TN Công ty.


Đồng chí Trần Quốc Duy –Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước tri ân Nguyên Bí thư Nguyễn Trường Hải.


Đồng chí Hà Thành Chung - Bí Thư Đoàn TN Công ty tri ân Nguyên Bí thư Nguyễn Trường Hải.

     Nhân dịp hội nghị BCH, nhằm tri ân sự cống hiến và đống góp  xây dựng tổ chức Đoàn TN Công ty, BCH Tỉnh Đoàn Bình Phước và BCH Đoàn TN Công ty đã trao tặng những món quà tinh thần cho các đồng chí nguyên là UV. BCH, UV. BTV.


Đồng chí Nguyễn Duy Tâm – UV. BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty cùng đoàn viên tri ân các
đồng chí Nguyên ủy viên BCH, ủy viên BTV Đoàn TN Công ty.

Nguồn: Gia Thuận - VP ĐTN