HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

     Sáng ngày 25/8/2016 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 136 cán bộ chủ chốt.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu Đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.


Đ/c Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

     Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Công Sởi - Báo cáo viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.


Đ/c Nguyễn Công Sởi - Báo cao viên, Phó BTG Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản
và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng

     Qua Hội nghị này giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty và các đơn vị cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nguồn: Hữu Nhân - P.TĐTT-VT