LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY

     Ngày 01/3/2021, công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty, qua đó đ/c Minh Quốc Sang - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV công ty và đ/c Phan Tấn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty cho các đồng chí:

          - Quyết định bổ nhiệm đ/c Lê Thanh Nghị - UV.BTV Đảng ủy, TV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

          - Quyết định bổ nhiệm đ/c Võ Hữu Phúc - UV.BTV Đảng ủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

          - Quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Đức Huỳnh - Phó phòng TCKT giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam công nhân chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đối với đ/c Hà Thành Chung - Bí thư Đoàn TN Công ty và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn  Bình Phước công nhận chức danh Phó Bí thư Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đối với đ/c Phan Hữu Vinh - Nhân viên Văn phòng Công ty.


Đ/c Minh Quốc Sang - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty và đ/c Phan Tấn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty
trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty.

Nguồn: VP ĐTN Công ty