ĐẠI HỘI ĐIỂM, THÍ ĐIỂM BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ ĐẢNG BỘ NÔNG TRƯỜNG III CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

     Trong 02 ngày 10, 11/3/2020, Đảng bộ Nông trường III, trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Công ty chọn làm điểm, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tổ chức Đại hội cấp Chi, Đảng bộ cơ sở. Đến dự đại hội, về phía Tỉnh ủy Bình Phước có Đ/c Lê Văn Uy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Phạm Phước Hải - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đối với Đảng ủy Công ty có Đ/c Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Đ/c Phan Tấn Hải - Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Công ty; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở, cùng 30 đ/c đảng viên đến từ 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nông trường đã về dự đông đủ.Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Nông trường III, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tập thể cán bộ, đảng viên, CNV-LĐ Nông trường III đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: khai thác mủ cao su năm sau cao hơn năm trước, năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha trong suốt nhiệm kỳ; tỷ lệ công nhân có tay nghề cạo mủ loại giỏi đạt 99%. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn của đơn vị quản lý được giữ vững ổn định.

    Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hoá bằng văn bản để tổ chức thực hiện. Công tác phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu giao. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội mang lại hiệu quả cao. Đã xây dựng, củng cố được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong CNV-LĐ để tập trung đầu tư cho nhiệm vụ chính trị. Với những kết quả đạt được trong 5 năm, Đảng bộ đều được công nhận là Đảng bộ TSVM và TSVM tiêu biểu và được Tỉnh ủy tặng bằng khen. 


Đ/c Nguyễn Đức Tín Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho Đảng bộ Nông trường.

     Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Nông trường III đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản: phấn đấu duy trì đạt năng suất 2 tấn/ha/năm; tận thu hết sản lượng mủ tạp, đạt tỷ lệ trên 25% không có tạp chất công tác tái canh trồng mới; đảm bảo tỷ lệ cây sống 100% và sinh trưởng tốt. Phấn đấu mỗi năm kết nạp trên 02 đảng viên, tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM từ 90% trở lên, trên 95 % đảng viên HTTNV trở lên, trên 97% đoàn viên thanh niên HTTNV trở lên, 96% tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc, 97% CBCNV-LĐ đạt nếp sống văn minh cá nhân, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.


Đ/c Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội.

     Phát biểu tại đại hội, đồng chí  Nguyễn Đức Tín - Bí thư Đảng ủy Công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, CNV-LĐ Nông trường III đã đạt được trong 5 năm qua trên các lĩnh vực sản xuất, văn hóa, xã hội, QPAN. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Nông trường cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ qua, để xác định đúng đắn phương hướng và giải pháp khắc phục thực sự có hiệu quả cao trong nhiệm kỳ tới. Lựa chọn cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; làm tốt công tác bầu cử trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV theo đúng yêu cầu, số lượng, cơ cấu, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đ/c Lê Văn Uy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

     Phát biểu ý kiến tại Đại hội Đồng chí Lê Văn Uy - Ủy viên BTv, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã đánh giá rất cao quá trình theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công ty đối Đảng bộ Nông trường trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư ở Đảng bộ Nông trường III, từ công tác chuẩn bị về trang trí khánh tiết đến nội dung văn kiện, công tác nhân sự, các điều kiện cần, đủ để tổ chức Đại hội rất tốt, trong quá trình điều hành Đại hội thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo quy định. Công tác bầu cử Ban chấp hành khóa mới, bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra cấp ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu như đã dự kiến. Đặc biệt, là nội dung Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy đã được thực hiện đúng thứ tự các bước theo quy định, khoa học và đúng theo dự kiến nhân sự do Ban Chấp hành khóa củ tham mưu và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty phê duyệt. Đồng chí cũng đã khẳng định Đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy của Đảng bộ Nông trường III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Đảng bộ Nông trường nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV
ra mắt hứa hẹn.


Đ/c Trần Thanh Bình - Tân Bí thư Đảng ủy Nông trường khóa III trao giấy khen cho tập thể
và cá nhân có thành tích xuất sắc.

    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nông trường lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Cấp ủy có 03 đồng chí, đồng chí Trần Thanh Bình được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư cấp ủy Nông trường III nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đ/c. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Nông trường lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn:  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty