CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NÔNG TRƯỜNG I TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NĂM 2015

Thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” năm 2015, nhằm thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở từ...

Xem chi tiết

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI...

Thực hiện kế hoạch số 702/KH-CĐCS ngày 02/12/2014 của Công đoàn cao su Việt Nam và Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước về...

Xem chi tiết

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NÔNG TRƯỜNG III TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NĂM 2014

Nguồn quỹ “ Mái ấm công đoàn” trong những năm qua được các Công đoàn cơ sở thực hiện một cách có hiệu quả. Đây là nguồn quỹ nhằm giúp đỡ, hỗ...

Xem chi tiết

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NÔNG TRƯỜNG VI TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” NĂM 2014

Thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” trong năm 2014 để thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở,...

Xem chi tiết

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỔ TÚC VĂN HÓA TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 về việc phổ cập trình độ văn hóa, với tiêu chí cơ bản là tốt nghiệp cấp II cho đoàn viên...

Xem chi tiết