KHEN THƯỞNG “NÓNG” CHO 33 CÔNG NHÂN KHAI THÁC CỦA ĐƠN VỊ NÔNG TRƯỜNG V HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2018

     Thực hiện thông báo liên tịch số 980 ngày 25 tháng 09 năm 2018 Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, nhằm khen thưởng, động viên kịp thời những các nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2018, ngày 24/10/2018, Ban thường vụ Công đoàn công ty tổ chức khen thưởng tại vườn cây cho 33 công nhân cao mủ thuộc Công đoàn cơ sở Nông trường V, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2018.

     Trong buổi khen thưởng, đồng chí Lê Thanh Nghị - TV Đảng ủy, TV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn công ty thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đã phát biểu chúc mừng, đồng thời thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tới thời điểm hiện tại. Động viên các anh chị em công  nhân nỗ lực nhiều hơn nữa, ngoài thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, còn góp phần hoàn thành kế hoạch chung của đơn vị Nông trường V nói riêng và của Công ty nói chung.

     Đây là những cá nhân đầu tiên trong công ty được khen thưởng trong phong trào thi đua nước rút năm 2018, số tiền khen thưởng mỗi cá nhân 600.000 đồng, tổng số tiền khen thưởng 19.800.000 đồng.

     Đại diện cho Ban lãnh đạo và CB.CNVC-LĐ Nông trường V, đồng chí Nguyễn Duy Tâm đã phát biểu sẽ cùng với đơn vị cố gắng hết mình trong việc thực hiện sản lượng để góp phần hoàn thành kế hoạch chung của đơn vị trong năm 2018 vả những năm tiếp theo.

Đ/c Lê Thanh Nghị - Chủ tịch công đoàn Công ty và các đồng chí BLĐ Nông trương V
chụp ảnh cùng CNLĐ trong buổi lễ khen thưởng.

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty