TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 1 NĂM 2018

     Thực hiện thông báo liên tịch số 769/TBLT/CSLN-CĐ ngày 19/7/2018 của Ban TGĐ và BTV Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh về việc tổ chức sinh hoạt, đối thoại quy chế dân chủ cở sở lần thứ 1/2018 tại các đơn vị trực thuộc.

     Từ ngày 10/7 - 18/7/2018 có 8 Nông trường và 2 Xí nghiệp tổ chức đối thoại cấp cơ sở. Tổ đối thoại của các đơn vị đã tổ chức đối thoại tại 44 Đội, Xưởng sản xuất. Thành phần tham gia tổ đối thoại gồm đại diện Ban giám đốc đơn vị, Công đoàn, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận chuyên môn. Đối thoại cấp cơ sở có hơn 3.000 lượt CB.CNVC-LĐ tham gia. Có 50 ý kiến của CNVC-LĐ được nêu lên, tổ đối thoại cấp cơ sở đã giải đáp thỏa đáng 42 ý kiến trong phạm vi và chức năng cho phép, có 8 ý kiến chuyển lên cấp trên.

     Từ ngày 24/7 đến ngày 08/8/2018, Công đoàn công ty tổ chức đối thoại tại 8 Nông trường, 2 Xí nghiệp, thành phần tham gia tổ đối thoại gồm: Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, các phòng: Kỹ thuật, KH-ĐT, TC-LĐTL, TTBV-QS, TC-KT, Công nghiệp, QLCL. Số lượt người tham gia đối thoại 650 người (Ban lãnh đạo các đơn vị, Đội trưởng, Trợ lý, Tổ trưởng công đoàn, Tổ trưởng nữ công và mỗi Đội, Xưởng sản xuất 10 công nhân đại diện). Tổ đối thoại đã giải đáp thỏa đáng 8 ý kiến từ cấp cơ sở chuyển lên và các ý kiến của NLĐ tại buổi hội nghị. Nội dung các ý kiến của NLĐ liên quan đến các lĩnh vực như: Hoạt động sản xuất, công tác thực hiện các chế độ của đơn vị….


Đồng chí Lê Thanh Nghị - TV Đảng ủy, TV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ tạo tại buổi hội nghị đối thoại.


CNVC-LĐ nêu đề xuất, kiến nghị trong buổi Hội nghị đối thoại.

     Việc tuyên truyền những chủ trương của Công ty và việc gặp gỡ trực tiếp người lao động, bàn biện pháp khắc phục những vướng mắc trong hoạt động sản xuất tại đơn vị, đã tạo dựng được niềm tin, cùng khắc phục khó khăn của toàn thể CNVC-LĐ trong tình hình hiện nay, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo và điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định nhằm thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm.

     Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị cho đoàn viên, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc phấn đấu vì sự phát triển của đơn vị và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty