TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CỤM THI ĐUA SỐ 4 NĂM 2019

     Ngày 28/11/2019 Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm thi đua số 4 năm 2019. Về tham dự với Hội nghị gồm có:

          Về phía Tỉnh Đoàn Bình Phước có Đ/c Mai Xuân Tuân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước đến dự và chỉ đạo cho Hội nghị.

          Về phía lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh có đ/c Phan Tấn Hải – TV HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty, đ/c Nguyễn Quốc Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty.


Đ/c Phan Tấn Hải - TV HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi Cụm thi đúa số 4 năm 2019.

     Cùng với các đ/c là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn 6 Công ty Cao su trong cụm, các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

     Trong Hội nghị, Đ/c Nguyễn Trường Hải - Bí thư Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh - Cụm Trưởng Cụm thi đua số 4 đã báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 các Công ty Cao su, những việc đã đạt được trong năm qua, những tồn tại và hạn chế thiếu sót, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thông qua kế hoạch liên hoan cụm thi đua số 4 năm 2020. Bàn giao Cụm Trưởng cho đơn vị Đoàn Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.


Đ/c Hà Thành Chung - Phó Bí thư Đoàn TN Công ty thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn
và phong trào TTN năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


 Đ/c Nguyễn Trường Hải – Bí thư Đoàn TN Công ty bàn giao Cụm Trưởng cho đơn vị Đoàn Công ty cổ phần Cao su Sông Bé năm 2020.

Nguồn: Văn phòng ĐTN