Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VII VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

2016/12/21 13:23:47

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG VII
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Nguyễn Văn Tâm  1975   Đội 1 100,4 30/11/2016
2  Hồ Thị Tuyết   1970  Đội 1 100,3 30/11/2016
3  Nguyễn Thị Hồng   1984   Đội 1  100,2 30/11/2016 
4  Nguyễn Thị Đài Trang   1991  Đội 2 103,6 30/11/2016 
5  Ngô Thi 1966   Đội 2 102,3 30/11/2016 
6  Hồ Đăng Ngọc 1984    Đội 3 101,0 26/11/2016 
7  Đinh Thị Thủy   1984 Đội 4 100,5 28/11/2016 
8  Lê Bá Huy  1993   Đội 4 100,1 30/11/2016 
9  Lê Thị Thương   1984  Đội 4 100,5 30/11/2016 
10  Trần Thị Tuyết   1986  Đội 4 100,2 30/11/2016 
11  Phan Thị Lệ Huyền   1988   Đội 4  100,1 30/11/2016 
12  Nguyễn Đình Tài 1970     Đội 4  100,3 30/11/2016 
13  Lê Thị Hường   1983  Đội 4 100,0 30/11/2016 Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty