Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

2020/07/06 10:21:15

     Tại Hội nghị biểu dương “Người lao động giỏi, Lao động sáng tạo” ngày 01/7/2020, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh công bố quyết định của Hội đồng thành viên công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tâm - Giám đốc Nông trường V giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

     Ông Nguyễn Duy Tâm nhận nhiệm vụ mới tại Công ty bắt đầu từ ngày 01/7/2020.


Ô. Phan Tấn Hải - Phó BT Đảng ủy, TV HĐTV, TGĐ Công ty thay mặt HĐTV Công ty
trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ cho ông Nguyễn Duy Tâm.

Nguồn: Hữu Nhân